Vinterölsträff

Vinterölsträffen brukar äga rum lördagen närmast före Lucia i december varje år.

Att ett vinteröl skall vara värmande och gärna en smula fylligare skriver nog de flesta under på men det finns också många som hävdar att ett vinteröl skall vara kryddat. Brygg din egen tolkning. Ölet ska vara bryggt enligt SHBF Öltypsdefinitioner. Priser delas ut i domartävling och folkets val. Vinterölsträffarna har de senaste åren ägt rum i Rågsveds Folkets Hus.