Vinterölsträff

Vinterölet brukar äga rum lördagen närmast före Lucia i december varje år. Traditionellt sett har detta varit SHBFs näst största evenemang.

Förut gick denna träff under namnet julölstävlingen. Över åren blev dock tendensen att det blev mer och mer kryddade öl som kom att dominera. I ett försök att komma ifrån alla pepparkaksbrygder bytte träffen namn och heter numer vinterölsträffen.

Det finns två klasser – kryddad och okryddad vinteröl. Vinteröl är ju ett ganska vitt begrepp men i de flestas sinnebild ligger nog porter, starka ales, bock och dylika öltyper närmast till hand. Om man nu överhuvud taget skall ge sig på att definiera vad just vinteröl är för något. Att ett vinteröl skall vara värmande och gärna en smula fylligare skriver nog de flesta under på men det finns också många som hävdar att ett vinteröl skall vara kryddat.