Sommarölsträffar

År 1999 anordnade Årsta Busbryggeri en sommarölspicknick i gröngräset i Årsta. Det var första gången Sommarölsträffen hölls.

Träffen kom till som en idé inom styrelsen i och med att det saknades en ren bryggarträff där man under lite mer avslappnade former kunde utbyta erfarenheter.

Temat blev sommaröl, just för att hålla en lättsam profil. Varje bryggare kan själv tolka vad en sommaröl är. Många tycker den ska vara frisk och lättdrucken, men det är inget krav.

Sommarölsträffar anordnas på ett flertal ställen i landet och brukar vara i juni eller augusti.