SM i hembryggd öl

En gång per år arrangerar Svenska Hembryggareföreningen ett svenskt mästerskap i konsten att brygga ett gott öl hemma: ”SM i hembryggd öl”. Tävlingen är föreningens största evenemang. Till SM kommer hembryggare och andra ölintresserade från hela landet. SM hålls vanligen en lördag i mars, april eller maj.

På SM tävlas det i två separata bryggartävlingar – domartävlingen och folkets val. I domartävlingen bedöms ölen genom blindprovning utförd av paneler av certifierade öldomare. I fokets val är det besökarna som bedömer ölen.

Här är en länk till reglerna för SM.

Domartävlingen

I domartävlingen bedöms ölets typriktighet av en grupp examinerade öldomare. Typriktigheten bedöms efter gällande öltypsdefinitioner. Dessa definitioner delar in ölen i huvudklasser och underklasser, där en huvudklass består av ett flertal underklasser. Föreningens domarkommitté ansvarar för att dessa definitioner underhålls och publiceras. Öltypsdefinitionerna finns publicerade på föreningens hemsida och distribueras dessutom via tidningen Hembryggaren.

I domartävlingen utses de 3 bästa ölen i varje huvudklass, dvs. öl av skilda underklasser tävlar mot varandra om guld, silver och brons i sin huvudklass. Ett av guldmedaljölen utses slutligen till det bästa ölet alla kategorier. Bryggaren av det bästa ölet får titeln “svensk mästare i hembryggd öl”.

Grunddömning

Omkring två till tre veckor före SM-dagen lämnas tävlingsbidragen in till domartävlingen via post eller hos lokala ombud i landet. Ölflaskorna skickas sedan för bokföring och sortering. Flaskorna måste vara rena och fria från igenkänningstecken. Ingen, allra minst domarna, får veta vem som har bryggt ett visst öl. När all öl har sorterats skickas de sedan ut till domargrupperna runt om i landet.

Efter inlämningen och innan SM-dagen samlas SHBFs öldomare på olika platser i landet för att gå igenom och bedöma alla inlämnade brygder. Domarna delas in i grupper om tre till fem stycken. En eller två domargrupper får ansvaret för bedömningen av ölen i en huvudklass. En huvudklass består av flera underklasser och dessa underklasser tävlar då om 3 medaljer i huvudklassen.
Som öldomare får man således möjligheten att smaka många goda öl. Arbetet som öldomare på SM, som kan ta en hel helg i anspråk, är roligt men samtidigt krävande.

I varje domargrupp utses en huvuddomare som har till uppgift är att leda arbetet och att sammanställa resultaten.

Provningen börjar med att domarna diskuterar klassen som ska bedömas. Domarna diskuterar vad som är utmärkande för ölsorten och om det är något speciellt man bör tänka på. Till sin hjälp under provningarna har domarna även SHBFs gällande öltypsdefinitioner. När alla är överens om karaktären på ölsorten som ska provas så tar man in de första exemplaren. Ölen provas i delomgångar, tre till sju stycken per omgång. Hur många öl det blir, beror på fördelningen av öl i de olika underklasserna.

Flaskorna granskas med avseende på fyllnadsgrad, fällningar med mera. När flaskan öppnas lyssnar man efter “pyset” som kan ge en antydan om att kolsyrenivån är den rätta i ölet. Varje domare i gruppen provar först igenom ölen i delomgången tyst för sig själv, samtidigt som domaren också fyller i ett bedömningsprotokoll för varje öl. I protokollet skriver domaren ner sina intryck av ölets olika egenskaper och ger ölet en poäng. På protokollet kan domaren även, i möjligaste mån, ge bryggaren av ölet eventuella råd och tips på förbättringar.

Efter den tysta enskilda provningen vidtar en diskussion inom domargruppen om de provade ölen. Varje domare redovisar sin syn och poäng för varje öl i delomgången och domarna jämför sina intryck. Om åsikterna om något öl går isär mycket, så diskuterar man sig fram till en så rättvis och enhetlig bedömning som möjligt. Detta är en “bedömningssport” och alla kan inte ha exakt samma uppfattning.

Någon enstaka gång kan ett öl uppvisa så stora brister att en trolig infektion kan misstänkas. I de fallen tar man och öppnar ytterligare en flaska av ölet, för att konstatera om infektionen endast drabbat en flaska eller hela brygden. När gruppen är överens om vilka poäng som ölen får antecknar huvuddomaren poängen i en sammanställningslista.

När alla öl i huvudklassen är bedömda och poängsatta, så väljer man ut de öl som har fått högst medelpoäng till en finalomgång. I finalen ställs alltså de bästa ölen oberoende av underklass mot varandra. Domarna provar dessa öl återigen, för att av dem välja ut de 3 bästa brygderna i huvudklassen.

Observera att detta förfaringssätt kan resultera i att det öl som fått den högsta poängen i grundomgången ändå inte får guldmedalj.

När de 3 medaljölen i huvudklassen är utsedda skriver domargruppen tillsammans en uttrycksfull beskrivning till dessa öl – en domarmotivering. Guldmedaljölet i huvudklassen skickas sedan vidare till SM-dagen för att tävla mot guldöl från övriga huvudklasser.

SM-dagen

Till SM-dagen utses en finaljury. Domarna i finaljuryn har nöjet att få smaka det bästa ölet, som tagits ut, från varje huvudklass.

I finalen skrivs inga bedömningsprotokoll och det sätts inga poäng. Alla guldmedaljöl provas mot varandra för att avgöra vilket öl som är mest typriktigt och därmed SMs absolut bästa öl oberoende av öltyp. Denna provning, att få njuta av SMs allra bästa brygder, är såklart en höjdpunkt för en öldomare. Samtidigt kan det vara mycket svårt att bland många utmärkta öl utse en totalsegrare.
Bryggaren av det bästa ölet får titeln “svensk mästare i hembryggd öl”.

Folkets val

På SM-dagen samlas bryggare och publik till en stor folkfest. Bryggare som deltar i folkets val tar med sig sin brygd. I folkets val gäller det att vinna publikens tycke och smak. I denna tävling bjuder bryggaren på sin öl för att få den bedömd av publiken. De som smakar kan rösta på det öl de tyckte var bäst i respektive klass.

Ölens klassindelning i folkets val samt vilka medaljer som delas ut bestäms av det årets SM-arrangör.

Etikettävlingen

Vid sidan av bryggartävlingarna på SM, så har även en annan färgstark tävling på senare år blivit en tradition, nämligen etikettävlingen.

Utöver att brygga öl, så tycker många bryggare också att det är trevligt att sätta färg på sina brygder med egenhändigt gjorda öletiketter. På SM-dagen får dessa bryggare chansen att visa upp och tävla med sina alster. Tävlande etiketter anslås till allmän beskådan och vinnande etiketter utses av publiken genom röstning.