Ölrecept

Så här använder du receptdatabasen

SHBFs receptdatabas innehåller just nu 519 st recept från domardömda tävlingar i totalt 120 st olika klasser. Dessutom finns 5 st st öl som inte tillhör definierade öltyper i databasen. Databasen uppdaterades senast 2013-08-31.

Recepten i databasen skall i första hand beskriva typriktiga öl. Detta innebär att SHBF:s utbildade öldomare, vid någon av SHBF:s tävlingar, har bedömt ölet som en mycket bra representant för öltypen enligt då gällande version av dokumentet “Svenska Hembryggareföreningens öltypsdefinitioner”. Eftersom SHBFs öltypsdefinitioner ständigt utvecklas, för att möta dels utvecklingen bland svenska hembryggare men också den kommersiella utvecklingen, kan det betyda att äldre recept inte med säkerhet överensstämmer med förnyade typdefinitioner. Andra öl som inte är definierade öltyper, men som ändå röner ett stort intresse för oss hembryggare är t ex öl från jul- och sommarölsträffar. De bästa recepten från dessa kommer därför också att finnas med i receptdatabasen. Även publikt omtyckta öl, framröstade i Folkets Val, läggs in i databasen.

Om ni hittar konstigheter eller felaktigheter i funktionen hos databasen så kontakta gärna webbmaster. Hittar ni fel gällande själva innehållet i databasen kontakta Domarkommitten . Det finns alltid en viss risk att fel kan ha smugit sig in eftersom alla recept är inskrivna för hand.

Mycket nöje

Hälsningar
Domarkommitten

Till receptdatabasen