Domarverksamhet

Domarutbildning

I takt med att antalet tävlande brygder i SM i Hembryggd öl ökat har också behovet av domare ökat. 1994 startade därför SHBF en utbildning av domare. Domarutbildningar har sedan dess hållits vartannat år. Vid varje tillfälle har mellan 10 och 40 personer kandiderat för att bli öldomare. Från varje kull har cirka 80% av de som tenterat utexaminerats vilket resulterat i att SHBF i dagsläget förfogar över ett 80-tal öldomare.

Domarkurserna hålls sedan 1999 av Domarkommittén. Under kursen går vi bland annat igenom bryggning, olika smaker i öl och hur de uppkommer samt vad man kan göra för att undvika respektive framhäva dessa, domaretik och -moral, domarnas uppgift, öltyper, osv. Kursen hålls med en blandning av föreläsningar, diskussioner och provningar.

Domarutbildningen bygger till stora delar på självstudier samt två dagars förberedande seminariedagar där både teori och praktik blandas.Goda kunskaper i ölbryggning är en förutsättning innan kursen. Kännedom om SHBFs typdefinitioner är även det ett plus. Kursen kommer att arrangeras där det finns flest antal intresserade deltagare anmälda.

Själva examen omfattar ett 40-tal kortsvarsfrågor, 4 essäfrågor och en praktisk del där man blint skall typa 4 st. olika öl, som kommer in med en halvtimmes mellanrum. I domarprotokollet skall de olika doft, färg och smakkarakteristika beskrivas som ölet har samt poängsätta varje öl enligt gällande skala. För att bli godkänd måste man ha mer än 80 % på både teori och praktikdelarna.

Domarträffar

Domarkommittén samlar de av SHBF utexaminerade öldomarna 2-3 gånger om året. Varje träff har ett tema på vilket ett föredrag hålls i fortbildningssyfte. Vidare provas också ett antal öl på samma tema. Att hålla doftsinnena och smaklökarna igång är oerhört viktigt för en öldomare och kan visserligen göras enskilt men utbytet blir ofantligt mycket större om man kan diskutera i grupp. Att träffa och lära känna sina domarkollegor är minst lika viktigt för ju bättre man känner varandra ju mer öppet kan man diskutera.

En träff hålls alltid i slutet av februari / början av mars för att trimma formen inför SM.

Efter SM blir det alltid en massa goda öl kvar och i början av maj brukar styrelsen i SHBF samla domarkåren + alla som jobbat med SM och för föreningen i övrigt till en backtömning på lämplig plats.

På hösten brukar vi ha en samling i lite lättsammare anda på någon öl-lokal.

Förutom de av domarkommittén arrangerade träffarna träffas en hel del domare privat i mindre grupper för att genomföra egna provningar och trimma sina sensoriska egenskaper.

Största samlingstillfället för domarkåren är annars den årliga uttagningen till SM.

Tävlingsbedömning

SHBFs domare medverkar på ett antal tävlingar, t.ex. SM, runtom i landet under ett år där de bedömer öl. Hur går det hela då till?

Först och främst så bedöms ölen efter typriktighet och alla öl som bedöms är anonyma, endast identifierade av ett nummer. Det enda domarna får reda på är vilken klass och underklass ölet deltar i, t.ex. 4C Pale Ale. Undantag är klasser där en beskrivning av ölet krävs, t.ex. klass 11D Modifierad Öl där ursprungsklassen samt modifikationen av ölet skall anges. Öl bedöms alltid enligt den senaste utgåvan av SHBF Öltypsdefinitioner.

Det är minst en domargrupp i en tävling vilken består av minst 3 deltagare där en domare agerar huvuddomare för den gruppen. Huvuddomaren leder provningen och ansvarar bland annat för det administrativa arbetet med protokollinsamling och att alla domare vet vad man bör tänka på för öltypen som ska bedömas.

En provningsomgång innehåller upp till 6 öl där först alla domare tyst bedömer ölen och fyller i ett domarprotokoll per öl enligt protokollinstruktionerna. När gruppen har avslutat den tysta bedömning av alla öl i omgången leder huvuddomaren en diskussion om ett öl i taget där alla domare ger sina synpunkter och poäng varpå en medelpoäng för brygden räknas ut. Därefter fyller huvuddomaren i ett summeringsprotokoll med eventuella avslutande kommentarer.

De öl med högst medelpoäng i en klass går till final där sedan det mest typriktiga ölet koras. För SM går även det vinnande ölet vidare till den stora finalen där vinnarna av de 11 olika huvudklasserna tävlar mot varandra.