Öl

Svenska Hembryggareföreningens målsättning är att bevara ett gammalt svenskt kulturarv genom att sprida kunskap om traditionell öltillverkning i hemmet och samla landets hembryggare i en rikstäckande förening.

Vår verksamhet och vårt engagemang sträcker sig över många olika områden. Håll tillgodo!

Domarutbildning

I takt med att antalet tävlande brygder i SM i Hembryggd öl ökat har också behovet av domare ökat. 1994 startade därför SHBF en utbildning av domare. Domarutbildningar har sedan dess hållits vartannat år.

Läs mer

Bedömning av medlemsöl

Som service erbjuder SHBF sina medlemmar möjlighet att skicka in sin öl för bedömning av examinerade domare. Servicen är tänkt som en hjälp till bryggare som vill ha hjälp att utvecklas som hembryggare.

Läs mer

Ölprovning

Hur man provar öl är ganska individuellt, men några saker som man bör tänka på för att fånga så mycket som möjligt av ölens karaktär och olika egenskaper.

Läs mer

SHBHs receptdatabas

SHBFs receptdatabas innehåller just nu 519 st recept från domardömda tävlingar i totalt 120 st olika klasser. Dessutom finns 5 st st öl som inte tillhör definierade öltyper i databasen.

Läs mer

Öltypsdefinitioner

Det är SHBF:s domarkommitté som tar fram, definierar och utvecklar Sveriges öltypsdefinitioner. Typdefintionerna för 2015 finns tillgängliga i vår typdeff-databas.

Läs mer