Svenska Hembryggareföreningens nya styrelse

Jonas Andersson (Ordförande)
Irina Carlén (Vice ordförande)
Robin Loo (Kassör)
Christoffer Sörensen (Ledamot tillika sekreterare)
Sebastian Jonsson (Ledamot)
Albert Braaten (Ledamot)
Daniel Fröberg (Ledamot)
Niclas Nordström (Ledamot)