Svenska hembryggareföreningen kallar härmed till årsmöte

Plats: Waza Restaurang & Bryggeri Wallingatan 38, 111 24 Stockholm

Datum: 2019-03-09

Tid: 11:00

Valberedningen kontaktas på valberedning@shbf.se

Föranmälan till arsmote@shbf.se uppskattas så att vi kan planera lokalen.

Motioner skickas till motion@shbf.se

Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera inkomna motioner och propositioner på shbf.se senast två veckor innan årsmötet.