SM-inställt

Hej ölvänner.

SM i hembrygd öl har årligen arrangerats på olika platser runt om i Sverige sedan 1989 och är ett uppskattat evenemang av såväl hembryggare som besökare. Men vägen framåt har inte alltid varit spikrak utan även kantats av motgångar. Ibland har kommuner och myndigheter valt att göra väldigt strikta tolkningar av alkohollagen, vilket medförde att SHBF, efter SM i Kalmar år 2006, anlitade juridisk expertis för att för att bringa klarhet i hur lagen ska tolkas. Enligt den utredningen så är SM så som vi anordnar det helt inom lagen.

Vi ser alla fram emot ett SM i Göteborg nu till våren och många timmars planering har lagts ner inom SHBF. Provsmakningsglas är beställda, lokalen är spikad och all logistik runt omkring evenemanget är ordnad. Men återigen har SHBF stött på juridiska hinder, denna gång från Göteborgs kommun och Länsstyrelsen som väljer att gör en alltför snäv tolkning av alkohollagen. Enligt alkohollagen så får öl tillverkas i hemmet för eget behov. Göteborgs kommun ansåg att vi tänjt begreppet eget behov lite väl långt. Det är därför med stor sorg och ilska som vi behöver meddela att vårens tilltänkta och långt framskridna SM-planer återigen måste skjutas på en oviss framtiden.

Vad händer nu?
Med bakgrund av den senaste händelsen så kommer styrelsen tillsammans med jurist att försöka ta reda på hur vi ska kunna hålla SM framöver utan att stöta på problem med alkoholhandläggare i landets kommuner.

Vi har arbetat så intensivt med detta att dagens datum angående biljetter har missats och för det ber jag mer än ursäkt för. I slutet på veckan kommer styrelsen tillsammans med evenemang och domarkommitten ha ett möte där vi ska diskutera och hitta en lösning för en webbsänd domartävling likt den vi hade i Göteborg förra året. Jag vet att alla medlemmar verkligen vill att ett SM ska gå av stapeln och även vi i styrelsen och våra utskott önskar inget hellre. Tyvärr har vi tvingats att ta detta beslut för att inte äventyra vår hobby framöver.

Ordförande genom styrelsen SHBF