SM i Hembryggd Öl 2020 – Inställt

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19 utbrottet i Sverige.

Styrelsen för Svenska hembryggareföreningen i samråd med samtliga inblandade utskott har 2020-03-12 kl:10:00 tagit det tråkiga med nödvändiga beslutet att ställa in SM i hembryggt öl 2020-05-09, detta beslut grundar sig i bland annat att regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare tillsvidare. Även om förbudet om allmänna sammankomster skulle hävas i närtid ser vi svårigheten för fortsatt biljettförsäljning samt registrering av folketsval öl.

För att minimera onödiga kostnader för inköp av material, hyra av lokal m.m. måste vi ta detta beslut omgående. Styrelsen samt övriga inblandade kommer nu ta kontakt med berörda sponsorer, lokaluthyrare, materialleverantörer m.m. för att avboka det som går. Samtliga inblandade ser på möjligheten att förlägga SM vid annan tidpunkt under året, i dagsläget är inget bestämt. Redan köpta biljetter återbetalas inte men kommer vara giltiga vid nästkommande SM.

Domarkommittén meddelar att de domarbedömda ölen kommer att bedömas enligt plan, men hur medaljpresentation och utdelning sker är i dagsläget oklart.

Jonas Andersson Ordförande SHBF