SHBF kallar till årsmöte

Datum: 2022-05-21
Tid: Klockan 12–14
Plats: Wasa Restaurang & Bryggeri
Wallingatan 38
111 24 Stockholm

Motioner ska vara styrelsen tillhanda tre veckor innan årsmötet. Läs dagordningen här.