Kallelse till SHBFs årsmöte 2021

SHBFs årsmöte 2021 är satt till den 13/3-2021

Med rådande pandemisituation föreslår Styrelsen att årsmötet ska ske via fjärrkommunikation, där medlemmarna kan koppla upp sig och vara delaktiga.

Stadgarna säger: “Årsmöte kan genomföras via fjärrkommunikation så som telefon, email, diskussionsforum etc. Föregående årsmöte skall ha godkänt att nästkommande årsmöte skall genomföras via fjärrkommunikation innan så kanske.”

Styrelsen använder sig då av Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor för att förbise detta.

Stadgan säger även, “Information om mötessystemet och processen för ett sådant årsmöte skall publiceras via föreningens webbplats tre månader innan årsmötet.”

Där av denna tidiga information!

Motioner som ska behandlas på årsmötet bör då vara inkomna senast lördag 20/2-2021.

Vilken exakt vald fjärrplattform som kommer att användas är i dagsläget inte bestämt, mer information om detta meddelas på hemsidan löpande.

MVH Jonas
Ordförande