Kallelse till SHBFs årsmöte 2021 – Uppdatering

Mötet kommer att ske via Teams!

Lördag 13/3 kl: 13:00

Om ni vill delta och få tillgång till teams-länken, maila då till arsmote@shbf.se och uppge ert namn samt medlemsnummer senast 2021-03-07 så kommer länk skickas ut strax innan mötesstart, tillgång till verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse m.m. kommer finnas tillgängligt via Teams-länk under mötet. Dagordning publiceras här “se bifogat dokument”. Eventuella inkomna motioner och propositioner meddelas på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.

Dagordning för årsmöte 2021

MVH Jonas Andersson Ordförande