Kallelse till årsmöte 2024

Härmed kallar styrelsen till årsmöte.
Datum: 16/3
Tid: 14:00
Plats: Stockholm Brewing (Frihamnsgatan 26A, 115 56 Stockholm)

Motioner styrelsen tillhanda 3 veckor innan årsmöte.
styrelsen@shbf.se

Anmälan: https://forms.gle/bUmfgsbyBBfJT9bP9