Folketsval 2024

Webbregistreringen för folkets val är öppen från den 17/2 och stänger den 7/4. Webbregistreringen hittar du här.

Anmälan görs i webbregistreringen. Notera att OG och FG anges i °Ö som är g/L – 1000. Anmälan till folkets val är gratis. Tänk på att anmälan till folkets val stänger om lokalen blir full, vilket betyder att anmälan till folkets val kan stänga innan den 7/4.

Som utställare i folkets val måste man vara beredd på att kunna bjuda på minst 16 liter öl. En anmäld bryggare per tävlingsbryggd kommer in gratis.
Reglerna för SM finns här: SM-regler

Egen bar. Om du vill bygga en egen bar så ska du ange barens längd i webbregistreringen. OBS! Den längd du högst får tillgång till begränsas av antalet öl du anmält till folkets val, 90 cm per
anmält öl. Bryggare som vill bygga egen bar har tillgång till lokalen på fredagskvällen mellan kl. 19.00-22.00. På tävlingsdagen släpps bryggarna in kl. 10.00.
Arrangören har rätt att neka egen bar vid brist av utrymme.

Bordsplacering för tävlande i folkets val, detta innebär att du blir tilldelad en specifik plats för ditt/dina tävlingsöl. Du kan alltså inte välja fritt var i lokalen du skall stå. Om du som tävlande har behov av att dela bord eller stå bredvid någon annan deltagare, så kommer du att behöva ange detta redan vid webbregistreringen av ditt/dina öl.
Ett exempel på en situation när detta kan bli aktuellt är att två vänner delar samma utrustning för kolsyra, men har med varsitt eget tävlingsöl i folkets val. Minst en av de två vännerna måste då redan vid webbregistreringen uppge att de önskar stå bredvid varandra.

Efter anmälan kan vi komma att skicka ut ytterligare information till den e-postadress som angetts vid anmälan. Tänk på att skicka detta vidare till andra i bryggarlaget, om ni är flera, eller att ange även de andras e-postadresser vid webbregistreringen.

Varje utställare får plats vid ett bord samt en stol, men om du har behov av extra utrustning, sopsäckar eller hinkar så rekommenderar vi att du tar med detta själv.
Elanslutning kommer att finnas på ett flertal platser i tävlingslokalen, men du bör själv ta med dig förlängningssladd (det kan behövas upp till ca 20 meter förlängningssladd beroende på var i lokalen du blir placerad).

Kylutrymme kommer att finnas utanför Campushallen för öl som ska ställas ut i folkets val. Kylutrymmet håller öppet för inlämning av ölfat och kringutrustning fredag 26/4 mellan kl. 18.00-21.00 för bryggare. Ölfat och utrustning som lämnats kvar i kylutrymmet kan hämtas ut dagen efter SM söndag 28/4 mellan kl. 10.00-12.00.

Tävlingsklasser i folkets val

Klassindelningen i folkets val görs efter en uppdelning av öltyperna som finns i SHBF:s öltypsdefinitioner. Var noga att använda de senaste öltypsdefinitioner från 2020. Tävlingsklasserna består av sammansatta grupper av öltyper som kan anses ha liknande karaktärsdrag. Poängen med detta är att det ska kunna underlätta publikens bedömning av tävlingsölen i folkets val, då likartade öl ställs mot varandra.
Förutom öltyperna i öltypsdefinitionen så kan även folköl (< 3,5%), mjöd och cider anmälas till folkets val.

Guld, silver och brons delas ut till vinnarna i respektive klass.

De 8 klasserna i folkets val och vilka domarklasser som ingår i varje klass:

Lager och Underjäst öl
● Domarklass 1 (i sin helhet)
● Domarklass 2 (i sin helhet)

Maltdominerad öl

● Domarklass 3 A,B,C,D,E,G
● Domarklass 4 A,B,F,G
● Domarklass 5 A,G,H
● Domarklass 7 (i sin helhet)
● Domarklass 8 (i sin helhet)
● Domarklass 9 B,E
● Domarklass 11 E,K

Humledominerad öl

● Domarklass 3 F
● Domarklass 4 C,D,E
● Domarklass 5 B,C,D,E,F
● Domarklass 6 F

Jästdominerad öl
● Domarklass 6 A,B,C,D,E,G
● Domarklass 9 A,C,D,F,G,H,I,J,K
Syrligt och Spontanjäst öl
● Domarklass 10 (i sin helhet)
● Domarklass 11 C

Övriga öl
● Domarklass 11 A,B,D,F,G,H,I,J,L

Cider och Mjöd

Folköl (< 3,5 %)