Domartävling 2021

Eftersom vi inte ser något tydligt ljus i horisonten ser vi att möjligheten att hålla en domartävling i vår inte längre finns. Vi hoppas på snart ljusning för att planera för kommande aktiviteter.

Domarkommittén