Årsmöte

9 March 2019
11.00

Lördagen den 9 mars 2019 äger SHBFs nästa årsmöte rum i Stockholm.

Plats: Waza Restaurang & Bryggeri, Wallingatan 38, 111 24 Stockholm
Datum: 2019-03-09
Tid: 11:00

Valberedningen kontaktas på valberedning@shbf.se

Motioner skickas till motion@shbf.se

Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen kommer publicera inkomna motioner och propositioner på shbf.se senast två veckor innan årsmötet.