Fettsyror

Från BryggarWiki
Hoppa till: navigering, sök

Fettsyror är karboxylsyror som enbart består av kol, väte och syre samt bara innehåller en karboxylgrupp som är bunden till en alkylgrupp. De mättade fettsyrorna har den allmänna formeln CH3(CH2)nCOOH, där n vanligtvis är ett tal mellan 2 och 18. Med fettsyror menas underförstått att alkylgruppen är lång och ogrenad. Fettsyror används som klumpförebyggande medel i livsmedel och har E-nummer E 570.