Skapa temporärt medlemsnummerStarta registreringen av temporärt medelmsnummer genom att verifiera att du är en äkta hembryggare.