Webregistrering - SM 2018

Registrering av brygder inför SM 2018

Registreringen är nu stängd för SM 2018

Du loggar in med ditt medlemsnummer som användarnamn och ditt postnummer som lösenord på denna sida. Tänk på att de flesta skall skriva sitt postnummer med mellanslag, dvs sex tecken i lösenordet.

Om du inte är medlem men vill tävla med din öl. Klicka på länken för att registrera ett temporärt medlemsnummer. Temporärt medlemsnummer

Läs om hur systemet fungerar här nedanför.

Om det är något du undrar över kan du fråga om det i denna tråd i forumet.

Betalning av deltagande öl i domartävlingen

Deltagaravgiften för tävlingsöl betalas till SHBFs BG 5834-5489 och skall vara SHBF tillhanda senast 2018-04-05 samt överensstämma med den uppgift som finns på deltagarens registreringssida. Det är inte möjligt att betala kontant vid inlämning. Vid utebliven betalning utesluts inlämnade öl från tävlande.

Vid problem eller frågor om betalningen - kontakta föreningens kassör på email kassor(snabela)shbf.se!

Receptinmatning

Du skall mata in receptet för ditt öl när du registrerar det. Detta gäller för såväl domartävling som folkets val. Du kan också skriva ut ditt recept som SHBF bryggprotokoll från systemet.

Flaskor och Kapsyler

Kom ihåg att reglerna för vilken typ av flaskor samt kapsyler som får användas även måste följas. I de fall felaktiga flaskor och/eller felaktiga kapsyler förekommer kommer ölen att diskvalificeras. Dessa öl kommer inte att bedömas samt att ingen återbetalning avgiften kommer att ske.

Förklaring av systemet

Du skall själv märka dina flaskor med den identitet som inlämningsssytemet genererar. Detta sker genom att skriva ut etikettsidan från registreringsssytemet, klippa upp etiketterna och tejpa fast dem på flaskorna, eller skriva ut dem på förklistrade etiketter. Tänk på att flaskorna kan råka bli fuktiga under hantering. Det kan alltså vara bra att dra sin transparenta tejp ett varv runt flaskan.

Det är den som loggar in som kommer att vara kontaktperson för de registrerade brygderna och det är till denne som domarprotokoll kommer att skickas. Övriga medverkande bryggare skall anges i det inmatningsfält som finns för det när du registrerar en brygd.

Första gången du loggar in så kommer du att styras över till en sida för att kontrollera dina kontaktuppgifter som lagras i systemet. Det är väldigt bra för oss att ha inte bara adress utan även telefonnummer och email till dig. Om du skulle vilja ändra dina uppgifter efter första inloggningen så är det bara att klicka på ditt namn där det visas understruket. Då kommer du till namninmatningssidan. Här väljer du också hur du skall lämna in dina brygder - via post eller på inlämningsställe.

Systemet genomför vissa kontroller av de uppgifter du matar in för dina brygder men det är så klart upp till dig att se till att det du matar in är rätt.

När du har registrerat alla brygder du vill lämna in till SM så är det en god idé att skriva ut denna sammanställning. När du har registrerat klart dina brygder trycker du på klar-knappen och länkas till SHBFs hemsida.

Om du får problem så hör av dig till smreg@shbf.se

May the force be with you!

T