En gång per år arrangerar Svenska Hembryggareföreningen ett svenskt mästerskap i konsten att brygga ett gott öl hemma: SM i hembryggd öl. Tävlingen är föreningens största evenemang. Till SM kommer hembryggare och andra ölintresserade från hela landet. SM hålls vanligen en lördag i mars, april eller maj. 

På SM tävlas det i två separata bryggartävlingar - domartävlingen och folkets val. I domartävlingen bedöms ölen genom blindprovning utförd av paneler av certifierade öldomare. I fokets val är det besökarna som bedömer ölen.

Här är en länk till reglerna för SM.

Domartävlingen

I domartävlingen bedöms ölets typriktighet av en grupp examinerade öldomare. Typriktigheten bedöms efter gällande öltypsdefinitioner. Föreningens domarkommitée är ansavriga för att dessa definitioner underhålls och publiceras. Öltypsdefinitionerna finns publicerade på föreningens hemsida och distribueras dessutom via tidningen Hembryggaren. Definitionerna delar in ölen i huvudklasser och underklasser. I tävlingen utses de bästa ölen i varje huvudklass. Ett av guldmedaljölen utses slutligen till det bästa ölet alla kategorier. Bryggaren av det bästa ölet får titeln "Svensk mästare i hembryggd öl".

Omkring två veckor före SM-dagen lämnas tävlingsbidragen in. Ölflaskorna och bryggprotokollen kodas och bokförs. Flaskorna måste vara rena och fria från igenkänningstecken. Ingen, allra minst domarna, får veta vem som har bryggt ett visst öl.

Grunddömning

Efter inlämningen och innan SM samlas SHBFs öldomare på olika platser i landet för att gå igenom och bedöma alla inlämnade brygder. Domarna delas in i grupper om tre till fem stycken domare. Varje domargrupp får ansvaret för bedömningen av ölen i en huvudklass. En huvudklass består av flera underklasser. Till exempel så är Internationell lager, Tysk pilsner och Tjeckisk pilsner några av underklasserna till huvudklassen Ljus lager. Allt som allt kan det bli ett 50-tal inlämnade brygder för en domargrupp att bedöma. Som öldomare får man således möjligheten att smaka många goda öl. Arbetet som öldomare för SM, som kan ta hela helgen i anspråk, är både roligt och samtidigt krävande. I varje domargrupp utses en huvuddomare som har till uppgift är att leda arbetet och att sammanställa resultaten.

Provningen börjar med att domarna diskuterar klassen som skall bedömas. Domarna diskuterar vad som är utmärkande för ölsorten och om det ät något speciellt man bör tänka på. Till sin hjälp under provningarna har domarna även SHBFs gällande öltypsdefinitioner. När alla är överens om karaktären på ölsorten som skall provas så tar man in de första exemplaren. Ölen provas i delomgångar, tre till sju stycken per omgång. Hur många öl det blir, beror på fördelningen av öl i de olika underklasserna.

Flaskorna granskas med avseende på fyllnadsgrad, fällningar med mera. När flaskan öppnas lyssnar man efter "pyset" som kan ge en antydan om att kolsyrenivån är den rätta i ölet. Varje domare i gruppen provar först igenom ölen i delomgången tyst för sig själv, samtidigt som domaren också fyller i ett bedömningsprotokoll för varje öl. I protokollet skriver domaren ner sina intryck av ölet, poängsätter dess olika egenskaper och ger ett allmänt omdöme. På protokollet skall domaren även, i möjligaste mån, ge bryggaren av ölet eventuella råd och tips på förbättringar. Eftersom tempot ofta blir högt på provningarna, så kan det vara svårt att på kort tid reda ut vad som ytterligare kan förbättra brygden.

Efter den tysta enskilda provningen vidtar en diskussion om ölen. Varje domare redovisar sin syn och poäng för varje öl i delomgången och domarna jämför sina intryck. Om åsikterna om något öl går isär mycket, så diskuterar man sig fram till en så rättvis och enhetlig bedömning som möjligt. Detta är en "bedömningssport" och alla kan inte ha exakt samma uppfattning. Någon enstaka gång kan ett öl uppvisa så stora brister att en trolig infektion kan misstänkas. I de fallen tar man och öppnar en flaska till för att konstatera om infektionen endast drabbat en flaska eller hela brygden. När gruppen är överens om vilka poäng som ölen får antecknar huvuddomaren poängen i en sammanställningslista.

När alla öl i huvudklassen är bedömda och poängsatta, så väljer man ut de öl som har fått högst medelpoäng till en semifinalomgång. I semifinalen ställs alltså de bästa ölen mot varandra. Domarna provar dessa öl åter igen för att kunna välja ut de bästa brygderna i huvudklassen. Semifinalen är till för att noggrannare få möjlighet att avgöra vilka öl som skall få medalj. Detta förfaringssätt kan resultera i att det öl som fått den högsta poängen i grundomgången ändå inte får guldmedalj. Domarna utser två öl som skickas vidare till finalen på SM-dagen, samt vilket öl som skall få bronsmedaljen i huvudklassen. När bronsölet är utsett skall domargruppen tillsammans skriva ner en uttrycksfull beskrivning av bronsölet - en domarmotivering.

SM-dagen

Till SM-dagen utses en finaljury. Domarna i finaljuryn har nöjet att få smaka de två bästa ölen som vaskats fram ur varje huvudklass. Ölen provas mot varandra två och två och juryns uppgift är att utse vilket öl som skall få guld- respektive silvermedaljen i varje huvudklass. I finalen skrivs inga bedömningsprotokoll och det sätts inga poäng. En domarmotivering skrivs dock för alla finalöl.

Alla guldmedaljöl provas slutligen mot varandra, för att avgöra vilket öl som är mest typriktigt och alltså SMs absolut bästa öl. Denna sista provning, att få njuta av SMs allra bästa brygder, är en efterlängtad höjdpunkt för domarna. Samtidigt kan det vara mycket svårt att bland många utmärkta öl utse en totalsegrare. Bryggaren av det bästa ölet får titeln "svensk mästare i hembryggd öl".

Folkets val

På SM-dagen samlas bryggare och publik till en stor folkfest. Bryggare som deltar i folkets val tar med sig sin brygd. I folkets val gäller det att vinna publikens tycke och smak. I denna tävling bjuder bryggaren på sin öl för att få den bedömd. De som smakar kan rösta på det öl de tyckte var bäst i respektive klass. Klassindelningen i folkets val bestäms av respektive SM-arrangör.

Etikettävlingen

Vid sidan av de ordinarie "våta" tävlingarna på SM, så har även en annan färgstark tävling på senare år blivit en tradition, nämligen etikettävlingen. Utöver att brygga öl, så tycker många bryggare också att det är trevligt att sätta färg på sina brygder med egenhändigt gjorda öletiketter. På SM-dagen får dessa bryggare chansen att visa upp och tävla med sina alster. Tävlande etiketter anslås till allmän beskådan och vinnande etiketter utses av publiken genom röstning.