Föreningen

Kontakt till SHBF

Har du frågor eller synpunkter kan du alltid kontakta oss. För att du ska få svar så snabbt som möjligt är det bra att du kontaktar rätt enhet inom SHBF.

Allmänna frågor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Press

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Medlemsfrågor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kassör

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hembryggaren redaktion

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Domarekommittén

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Valberedning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Webbredaktion

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Webbtekniska frågor/ IT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Kontaktpersoner per region

Blekinge:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Göteborg:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Halland:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jönköpings län:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kronoberg:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Norrland:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skaraborg:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skåne:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stockholm:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Södermanland:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Östergötland:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gotland:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Postadress

Svenska hembryggareföreningen
Box 846
101 36 STOCKHOLM

Årsmöten SHBF

SHBF:s årsmöten med protokoll och summering.

2016

2015

2014

Mötet beslöt att byta papper för tidningen till ett som gjorts av rester från bryggeriindustrin och uppdrog åt redaktionen att upplysa om detta i tidningen när bytet skett. Motion om familjemedlemsskap avslogs. Motion om lokalföreningar inom SHBF avslog. Motion om fixerat datum för SM avslogs. Motion om stadgeändring för öppna träffar antogs enhälligt. Motion om premiering av flitiga redaktörer i BryggarWikin antogs. Motion om stadgeändringar för att förtydliga vad som krävs för extra årsmöte antogs. Proposition om stadgeändring för att tydliggöra gränser för ekonomiska beslut för ordförande och kassör, publikation av material inför årsmöte samt begränsande av antalet fullmakter.

2013

Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Motion om publicering av artiklar från Hembryggaren även på webben hanterades och hänskjöts till redaktionen för rekommendation.

2012

Årsmötet uppdrog till styrelsen att budgetera 10 000:- för resande till årsmötet från andra delar av landet än Stockholms närområde. Proposition om att kallelse till årsmötet skall kunna ske genom publikation på föreningens websida senast fyra veckor innan årsmötet, tillstyrktes. Motion om att opinionsgruppen skulle ges tillträde till alla SHBFs träffar i två år tillstyrktes. Dessutom tilldelades dess medlemmar fem års fritt medlemsskap samt att det uppdrogs åt styrelsen att finna en lämplig gåva till dess medlemmar.

2011

Beslöt att verksamhetsberättelse och årsredovisning skall publiceras på föreningens webbplats en vecka innan årsmöte.

2010

Mötet beslöt att ändra stadgarna för att införa ett treårsmedlemsskap med 2,5 gånger avgiften för ettårsmedlemsskap. Dessutom uppdrogs åt styrelsen att utreda andra tidsperioder. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att registrera föreningen innan mars månads utgång.

2009

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utforma regler och instruktion för SHBFs deltagande vid olika marknader innan regionsansvariga tillfrågas om intresse finns. Mötet beslöt att SHBF skall förtydliga möjligheten att ansöka om finansiell hjälp för kompetensutveckling inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet uppdrog åt DK att arbeta vidare med frågan om internationell domarsamverkan under kommande verksamhetsår och att upprätta formella kontakter med dess motsvarigheter i andra länder.

2008 

Årsmötet biföll två propositioner angående justering i stadgarna. Den ena ger styrelsen rätt att genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift. Den andra har sitt ursprung i en motion som bifölls på förra årsmötet och möjliggör att hålla årsmöte via fjärrkommunikation. För ett genomförande till nästa år behövs dock hjälp från någon ny kraft.

2007 

Mötet beslöt höja medlemsavgiften till 200:- per år.

2006

Stadgarna uppdaterades för att klargöra att samtliga arbetsgrupper och kommittéer lyder under styrelsen och utses av styrelsen. Dessutom uppdateraes stadgarna med information om tidsgränser för motioner och publikation av dessa inför årsmöte. Stadgarna uppdaterades även för att klargöra processen för eventuella ständiga medlemsskap etc.

2005

I nästa års budget utökades möjligheterna för nya satsningar. 

 

2004

Vid extra årsmöte i december 2004 antogs nya stadgar för att möjliggöra att registrera SHBF som en ideel förening.

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Hemsidan har lanserats under det gångna året. Mötet beslöt om stadgeändring bestående i att paragrafen om förhållningssättet gentemot Svenska Ölfrämjandet(SÖL) stryks ur stadgarna. Mötet beslöt om 100kr extra årsavgift för medlemmar boende utanför Sverige. Förslag framkom att statusen på extraktbryggning borde höjas tex. med en extraktbryggdsklass i SM eller en nybörjar/extraktbryggdstävling. Förslag om familjemedlemskap avslogs.

     

Hembryggaren är SHBF:s medlemstidning. Den skickas ut till våra medlemmar fyra gånger om året.

Artiklarna handlar om allt möjligt som kan vara intressant för hembryggaren. Hur du gör som nybörjare, tips på utrustning, olika bryggningsmetoder, avancerade tekniker och reportage. 

Det finns även möjlighet att annonsera i Hembryggaren.

Annonsera i Hembryggaren

Hembryggaren tar gärna emot såväl färdiga artiklar som tips på innehåll i tidningen. Kontakta redaktionen på redaktionen(snabela)shbf.se om du vill medverka.

Hembryggarens redaktion

 

SHBF är en förening där medlemmarna är engagerade. Kontakta oss gärna om du kan hjälpa till med något. Vi har alltid plats för engagerade medlemmar. Du är kanske bra på IT eller teknik, har en bra idé för ett projekt, vill hjälpa till med evenemang eller något annat.

Styrelsen

 • Stefan Alexi (Lund), ordförande 
 • Ilja Hallberg (Kristineberg), vice ordförande och pressansvarig
 • Samantha Gainsford (Bromma), kassör
 • Peter Pinaitis (Linköping), regionsansvarig
 • Jonas Andersson (Stockholm)
 • Irina Carlén (Malmö)
 • Josefine Hådell (Stockholm)

Medlemshantering

 • Joakim Lekberg, medlemsansvarig

Valberedning

Revisorer

 • Karl-Axel Lindbergh, revisor
 • Klas Welin (Johanneshov), revisorsuppleant

Kommittéer

Domarkommittén

Domarkommittén ansvarar för föreningens utbildning och vidareutbilding av domare samt för öltypsdefinitionerna. Dessutom ansvarar domarkommittén för arrangemangen kring domartävlingen vid SM och innehållet i receptdatabasen. 

Redaktionen

Redaktionen jobbar med att ge ut föreningens medlemstidning Hembryggaren. 

 • Magnus Johnsson (Ekerö), chefredaktör
 • Gustav Edman (Gnesta), textredaktör
 • Staffan Kolmbäck (Stockholm), formgivare
 • Petter Olsson (Sollentuna), formgivare
 • Lillen Oxbern (Stockholm), textredaktör
 • Lars Sjöstedt (Stockholm), reporter

Webbredaktionen

Lägger upp information och tar hand om det redaktionella på vår webbplats. Mejla oss på webbredaktion(at)shbf.se.

IT-gruppen

IT-gruppen arbetar med teknik, diskussionsforum, Bryggarwiki med mera. Du kan se lite mer info om webben på denna sida. Behöver du hjälp med inloggning eller liknande kan du mejla till: webmaster(snabela)shbf.se.

Utbildningsgruppen

Utbildningsruppen har hand om våra ölbryggarkurser.

 • Martin Björck (Helsingborg), utbildningsansvarig
 • Fredrik Nivert (Göteborg)
 • Johan Häggström (Göteborg)
 • Jonas Carlfjord (Nyköping)
 • Jan Tejbrant, (Bandhagen)
 • Dan Nilsson (Järfälla)
 • Morgan Ingemarsson (Stockholm)
 • Fredrik Wallerfrost (Helsingborg)
 • Patrik Jargenius (Helsingborg)
 • Torbjörn Gustavsson (Sösdala)
 • Alexander Félix (Sösdala)
 • Björn Holgersson (Sösdala)

Evenemangsgruppen

Evenemangsruppen arrangerar våra träffar.

 • Håkan Liljegren (Hägersten), sammankallande
 • Patrik Lekberg (Bandhagen)
 • Klas Welin
 • Klas Welin (Sköndal)
 • Timo Berg (Täby kyrkby)
 • Christian Olsson (Bandhagen)
 • Hans Lundberg (Stockholm)
 • Anders Fryklöf (Sköndal)

SHBF är en rikstäckande ideell förening som är öppen för alla som är intresserad av ölbryggning.

Vår målsättning är att bevara ett gammalt svenskt kulturarv genom att:

 • Sprida kunskap om traditionell öltillverkning i hemmet.
 • Samla landets hembryggare i en rikstäckande förening.

Vi är en demokratiskt styrd förening. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete.

SHBF:s stadgar

SHBF:s årsmöten

Det här gör vi:

 • Sprider kunskap om småskalig ölbryggning
 • Håller kurser i helmaltsbryggning
 • Ge ut vår medlemstidning Hembryggaren fyra gånger per år
 • Arrangerar SM i hembryggd öl varje år
 • Driver diskussionsforumet Bryggaren där medlemmar och icke medlemmar kan diskutera öl och ölbryggning
 • Driver Bryggarwiki som är en kunskapsbank för ölbryggning där alla kan skriva och läsa
 • Arrangerar Stora hembryggardagen varje år
 • Arrangerar ett antal mindre bryggträffar/tävlingar varje år
 • Utbildar öldomare som bedömer öl vid SHBF:s egna tävlingar och på festivaler som till exempel Stockholm Beer festival
 • Har ett brett kontaktnät med bryggare i hela landet
 • Deltar i andra evenemang och projekt, till exempel Skansens julmarknad och Humleprojektet

Kontaktinformation

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Det finns ofta svar här på webbplatsen. Både i Bryggarforumet och Bryggarwikin kan du få svar på mycket om ölbryggning. 

Föreningens historia

Under hösten 1988 bjöd Lars Holm hem sina kamrater i Svenska Ölfrämjandet till lägenheten i Rågsved söder om Stockholm. Målet var att bjuda på goda hembryggda brittiska öl och introducera intresset för hembryggning i föreningen. Deltagarna hänfördes över kvaliteten och började snabbt planera för egen bryggning. I början bedrevs experiment med ölsatser och färsk humle men i juni 1989 höll Lars en demonstrationsbryggning där helmaltbryggningen introducerades på allvar. Det var 25 liter brittisk bitter ale med fem procent crystal malt och 112 gram Goldings som framställdes. Lars tävlade med brygden i SM en månad senare och vann.

Succén var given och en speciell hembryggarsektion bildades inom Svenska Ölfrämjandet. Den första uppgiften blev att arrangera ett svenskt mästerskap i hembryggning, som hölls i juli 1989. Tävlingen, som samlade 15 deltagande brygder, bidrog till att många fler ville lära sig brygga. Utvecklingen sköt fart och Svenska Hembryggareföreningen antog egna stadgar hösten 1990.

Sedan våren 1994 är Svenska Hembryggareföreningen en egen förening avsedd för alla med intresse för småskalig ölbryggning. Verksamheten har växt och numera deltar mer än 500 öl i domartävlingen i SM och drygt 100 i folkets val. Den lilla skaran entusiaster som tävlade första gången har alltså vuxit till sig rejält och i nuläget har föreningen över 2000 medlemmar.

Under åren har SM arrangerats varje år, hundratals bryggkurser har hållits. Föreningen har medverkat i en rad sammanhang på museer och festivaler. Tidningen Hembryggaren har utvecklats och förbättras hela tiden. Verksamheten frodas och budskapet om hembryggningens förtjänster står otroligt högt i kurs i de flesta sammanhang. Det är helt enkelt väldigt spännande med hembryggning av öl.