Är du med och brygger öl med SHBF på Skansen under julmarknaden 2012? Bra! Då hoppas vi att du redan nu bokar in den andra februari då det är återträff för alla som varit med och bryggt öl på Skansen 2012.

Vi ser till att all bryggd öl finns på plats och kör en folkets val, eller bryggarnas val kanske? Vi äter lite småplock och diskterar hur det gick denna gång och hur det änns inför 2013.

 

Onsdagen den 6 februari arrangerar Hembryggaren och SHBF en träff i Stockholm för nyblivna bryggare. Väl på plats kommer du kunna få din öl bedömd av erfarna bryggare och domare och få tips på hur du kan förbättra den till nästa gång. Det är en möjlighet att tillsammans med andra nybörjare i bryggarhobbyn smaka och dela med dig av hembryggd öl.

När: Onsdagen den 6 februari 19-21.
Var: Hornsgatan 24, Stockholm
Inträde: 50 kronor, endast SHBF-medlemmar. Föranmälan krävs och görs på http://simplesignup.se/event/16354

 

Syror eller estrar? Kryddor eller frukt? Socker eller specialmalt? Eller allt på en gång? På Belgoträffen får alla sitt lystmäte av belgisk ölkultur i hembryggd tappning.

Allmänt

  • Besökare över 20 år är välkomna att lära sig mer om hembryggning. Alla besökarna är också domare i folkets val.
  • Öltyper: Alla belgiska och franska öltyper är välkomna. Se vidare nedan.
  • Datum: lördag 9 februari 2013.
  • Tid: 12-17.
  • Plats: Fyrishov, hall D. Fyrishov ligger cirka 1 km norr om Uppsala C. Se www.fyrishov.se för vägbeskrivning.
  • Entréavgift: 200 kr för medlem i SHBF eller UHBF, 220 kr för ej medlem.

 

Kallelse till SHBFs Årsmöte 2013-02-23

Välkommen till SHBF:s årsmöte 2013
Svenska Hembryggareföreningen inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte lördag 23 februari kl. 13.00 på Monks Café [http://goo.gl/maps/eVZxA], Wallingatan 37 i Stockholm.

Agenda för årsmötet
§1. Mötets öppnande.
§2. Godkännande av kallelseförfarande.
§3. Fastställande av dagordning.
§4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012.
§7. Kassörens ekonomiska berättelse för 2012.
§8. Revisorernas berättelse för 2012.
§9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2012.
§10. Val av styrelseledamöter för ett år.
§11. Val av revisor samt revisorsuppleant för ett år.
§12. Val av valberedare för ett år.
§13. Medlemsavgifter för kommande år (i Sverige och i utlandet).
§14. Inkomna motioner och propositioner från styrelsen.
§15. Övriga frågor.
§16. Mötets avslutande.

Motioner för behandling på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet, 2013-02-02 i enlighet med stadgarna.

Som brukligt går det bra att söka resebidrag för den som reser till Stockholm från annat län. Skicka ett mail till ekonomi<a>shbf.se.

Intresseanmälan/-anmälningar årsmötet tas tacksamt emot av kassör och ekonomiansvarig på ekonomi<a>shbf.se så att lokal och förtäring kan anpassas efter deltagarantalet.
Frågor besvaras även av Uffe H. på 0705-717626.

Väl mött!
Styrelsen

Välkommen till Svenska mästerskapen i hembryggd öl den 27 april 2013. Tävlingen arrangeras i år i Eskilstuna, staden med ölkultur.

För 25:e året i rad anordnar Svenska Hembryggareföreningen SM i hembryggd öl. SM hålls i år i Munktellarenan - en friidrottsarena centralt vid Eskilstunaån, cirka en timme med tåg eller bil från Stockholm. Som besökare har du möjligheten att smaka på ett hundratal öl och som bryggare kan du tävla i både den domarbedömda tävlingen och Folkets val på plats.

Nu har 186 personer varit inne i registreringssystemet och 153 bryggare har anmält 469 öl till domartävlingen. Vilket är 1 färre än de 470 öl som deltog under rekordåret 2012. Av ölen som tävlar i domartävlingen tävlar 76 öl även i folkets val. Dessutom tävlar ytterligare 52 öl endast i folkets val. Så totalt tävlar 128 öl i folkets val.

Huvudsponsor SM-2019
Övriga sponsorer SM-2019