Som brukligt infaller Stora Hembryggardagen den sista lördagen i januari, det vill säga i år den 28

...

Hembryggareföreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte lördagen 24 mars, klockan 13. Plats: The

...
Tid: lördagen 12 maj kl 13-17
Plats: Bachohallen i Enköping

Tävlingen avgörs genom folkets val i...

Uppsala Hembryggareförening och SHBF hälsar välkommen till SM och Skandinaviska Mästerskapet i

...
Dett det blir sommarölsträff i Göteborg 2:a juni 2012. Mer info kommer senare.
...