Som brukligt infaller Stora Hembryggardagen den sista lördagen i januari, det vill säga i år den 29

...
Härmed kallas Svenska Hembryggareföreningens medlemmar till årsmöte 26 mars klockan 15.00 på Monks...

Under kvällen 2011-04-06 har vår webbplats kommit igång igen även om den verkar långsam just nu.

...
Deadline för n2, 2011 av föreningens tidning Hembryggaren är 2011-05-01. Om du har material eller...

År 2010 arrangerades det första Lettiska hembryggareventet. I år är det dags för uppföljaren. Det är

...