Som brukligt infaller Stora Hembryggardagen den sista lördagen i januari, det vill säga i år den 29 januari.

För sjunde året i rad utlyser SHBF Stora Hembryggardagen, den dag på året som alla hembryggare i Sverige brygger samtidigt, bjuder in vänner och bekanta för att visa hur enkelt och skoj det är att brygga öl. Som vanligt har SHBFs Domarkommitte tagit fram ett gemensamt recept som är tänkt att vara enkelt och bra. Som vanligt är det också helt frivilligt att följa det receptet. I år är det en Classic Irish Dry Stout.

Vare sig ni brygger eller inte så höjer vi glaset kl 12:00 och utbringar en gemensam hembryggarskål!

2011 års Stora Hembryggardagsöl - Classic Irish Dry Stout - Recept

25L 4,2% OG1044 FG1012 BU40 vid 80% utbyte och 72% utjäsningsgrad

Härmed kallas Svenska Hembryggareföreningens medlemmar till årsmöte 26 mars klockan 15.00 på Monks Café, Wallingatan 38 i Stockholm. Någon form av förtäring kommer att serveras.

Under kvällen 2011-04-06 har vår webbplats kommit igång igen även om den verkar långsam just nu. Webbplatsen har varit helt nere i mer än ett dygn. Detta gäller så vitt vi vet alla delar av webbplatsen dvs även forum och bryggarwiki.

Anledningen till stoppet har varit problem hos vårt webbhotell, Servage, med något som har kraschat. Tyvärr är det rätt vanligt med olika typer av driftstörningar hos dem. Vi kommer därför att börja uvärdera om vi skall byta webbhotell för att hitta något som fungerar bättre. Tyvärr är det ett merjobb att byta webbhotell som kommer att ta tid från andra projekt men det kanske är nödvändigt.

Deadline för n2, 2011 av föreningens tidning Hembryggaren är 2011-05-01. Om du har material eller vill skriva något, hör av dig till redaktionen på email redaktionen(snabela)shbf.se och berätta.

År 2010 arrangerades det första Lettiska hembryggareventet. I år är det dags för uppföljaren. Det är ett tvådagarsarrangemang där det huvudsakliga fokuset är den 7 maj med själva ölträfffen. Den 8 maj görs studiebesök.

 

Mer information hittar man på deras egen webbsida.

Huvudsponsor SM-2019
Övriga sponsorer SM-2019