Felsmaksträff

Den 1:a Februari kommer en felsmaksträff att hållas i Stockholm. Mer information finns här.