Föreningen

Svenska hembryggareföreningen kallar härmed till årsmöte

Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12 i Stockholm
Datum: 2018-03-18
Tid: 13:00

Valberedningen kontaktas på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Föranmälan till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uppskattas så att vi kan planera lokalen.

Kontakt till SHBF

Har du frågor eller synpunkter kan du alltid kontakta oss. För att du ska få svar så snabbt som möjligt är det bra att du kontaktar rätt enhet inom SHBF.

Medlemsfrågor

För frågor gällande ditt medlemskap i SHBF som t.ex. medlemsnummer, inbetalning av medlemsavgift, adressändring, saknad eller feladresserad tidning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

SM i Hembryggd öl 2018

För frågor om registrering av öl till SM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

För allmänna frågor kring årets SM
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Press

Presskontakt och relaterade frågor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kassör

För ekonomiska frågor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hembryggarens redaktion

För frågor till redaktionen för SHBFs medlemstidning Hembryggaren
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Domarekommittén

För frågor om SHBFs domarverksamhet, typdefinitioner, och öldomarutbildning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Evenemangsgruppen

För frågor om SBHFs hembryggarträffar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Utbildningsgruppen

För frågor om grund- och fortsättningskurser i helmaltsbryggning
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Valberedning

För frågor om föreningens valberedningsarbete
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Webbredaktion

För frågor om hemsidans innehåll
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Webbtekniska frågor/ IT

För frågor om den tekniska delen av shbf.se, BryggarWikin och forumet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Allmänna frågor

För alla övriga frågor
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Postadress

Svenska hembryggareföreningen
Box 846
101 36 STOCKHOLM

Årsmöten SHBF

SHBF:s årsmöten med protokoll och summering.

2017

2016

2015

2014

Mötet beslöt att byta papper för tidningen till ett som gjorts av rester från bryggeriindustrin och uppdrog åt redaktionen att upplysa om detta i tidningen när bytet skett. Motion om familjemedlemsskap avslogs. Motion om lokalföreningar inom SHBF avslog. Motion om fixerat datum för SM avslogs. Motion om stadgeändring för öppna träffar antogs enhälligt. Motion om premiering av flitiga redaktörer i BryggarWikin antogs. Motion om stadgeändringar för att förtydliga vad som krävs för extra årsmöte antogs. Proposition om stadgeändring för att tydliggöra gränser för ekonomiska beslut för ordförande och kassör, publikation av material inför årsmöte samt begränsande av antalet fullmakter.

2013

Styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Motion om publicering av artiklar från Hembryggaren även på webben hanterades och hänskjöts till redaktionen för rekommendation.

2012

Årsmötet uppdrog till styrelsen att budgetera 10 000:- för resande till årsmötet från andra delar av landet än Stockholms närområde. Proposition om att kallelse till årsmötet skall kunna ske genom publikation på föreningens websida senast fyra veckor innan årsmötet, tillstyrktes. Motion om att opinionsgruppen skulle ges tillträde till alla SHBFs träffar i två år tillstyrktes. Dessutom tilldelades dess medlemmar fem års fritt medlemsskap samt att det uppdrogs åt styrelsen att finna en lämplig gåva till dess medlemmar.

2011

Beslöt att verksamhetsberättelse och årsredovisning skall publiceras på föreningens webbplats en vecka innan årsmöte.

2010

Mötet beslöt att ändra stadgarna för att införa ett treårsmedlemsskap med 2,5 gånger avgiften för ettårsmedlemsskap. Dessutom uppdrogs åt styrelsen att utreda andra tidsperioder. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att registrera föreningen innan mars månads utgång.

2009

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utforma regler och instruktion för SHBFs deltagande vid olika marknader innan regionsansvariga tillfrågas om intresse finns. Mötet beslöt att SHBF skall förtydliga möjligheten att ansöka om finansiell hjälp för kompetensutveckling inom föreningens verksamhetsområde. Årsmötet uppdrog åt DK att arbeta vidare med frågan om internationell domarsamverkan under kommande verksamhetsår och att upprätta formella kontakter med dess motsvarigheter i andra länder.

2008 

Årsmötet biföll två propositioner angående justering i stadgarna. Den ena ger styrelsen rätt att genomföra värvningskampanjer med nedsatt medlemsavgift. Den andra har sitt ursprung i en motion som bifölls på förra årsmötet och möjliggör att hålla årsmöte via fjärrkommunikation. För ett genomförande till nästa år behövs dock hjälp från någon ny kraft.

2007 

Mötet beslöt höja medlemsavgiften till 200:- per år.

2006

Stadgarna uppdaterades för att klargöra att samtliga arbetsgrupper och kommittéer lyder under styrelsen och utses av styrelsen. Dessutom uppdateraes stadgarna med information om tidsgränser för motioner och publikation av dessa inför årsmöte. Stadgarna uppdaterades även för att klargöra processen för eventuella ständiga medlemsskap etc.

2005

I nästa års budget utökades möjligheterna för nya satsningar. 

 

2004

Vid extra årsmöte i december 2004 antogs nya stadgar för att möjliggöra att registrera SHBF som en ideel förening.

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Hemsidan har lanserats under det gångna året. Mötet beslöt om stadgeändring bestående i att paragrafen om förhållningssättet gentemot Svenska Ölfrämjandet(SÖL) stryks ur stadgarna. Mötet beslöt om 100kr extra årsavgift för medlemmar boende utanför Sverige. Förslag framkom att statusen på extraktbryggning borde höjas tex. med en extraktbryggdsklass i SM eller en nybörjar/extraktbryggdstävling. Förslag om familjemedlemskap avslogs.

     

Hembryggaren är SHBF:s medlemstidning. Den skickas ut till våra medlemmar fyra gånger om året.

Artiklarna handlar om allt möjligt som kan vara intressant för hembryggaren. Hur du gör som nybörjare, tips på utrustning, olika bryggningsmetoder, avancerade tekniker och reportage. 

Det finns även möjlighet att annonsera i Hembryggaren.

Annonsera i Hembryggaren

Hembryggaren tar gärna emot såväl färdiga artiklar som tips på innehåll i tidningen. Kontakta redaktionen på redaktionen(snabela)shbf.se om du vill medverka.

Hembryggarens redaktion

 

SHBF är en förening där medlemmarna är engagerade. Kontakta oss gärna om du kan hjälpa till med något. Vi har alltid plats för engagerade medlemmar. Du är kanske bra på IT eller teknik, har en bra idé för ett projekt, vill hjälpa till med evenemang eller något annat.

Styrelsen

 • Sebastian Jonsson (Göteborg), ordförande 
 • Irina Carlén (Malmö), vice ordförande
 • Samantha Gainsford (Bromma), kassör
 • Jonas Andersson (Stockholm)
 • Albert Braaten (Sollentuna)
 • Christoffer Sörensen (Stockholm)
 • Daniel Fröberg

Medlemshantering

 • Joakim Lekberg, medlemsansvarig

Valberedning

 • Dan Nilsson
 • Jonas Carlfjord
 • Christian Olsson
 • Stefan Alexi

Revisorer

 • Karl-Axel Lindbergh, revisor
 • Martin Björck (Helsingborg), revisorsuppleant

Kommittéer

Domarkommittén

Domarkommittén ansvarar för föreningens utbildning och vidareutbilding av domare samt för öltypsdefinitionerna. Dessutom ansvarar domarkommittén för arrangemangen kring domartävlingen vid SM och innehållet i receptdatabasen.

 • Kalle Andersson (Gotland/Stockholm), sammankallande
 • Stefan Edrén (Hägersten)
 • Annika Almgren (Stockholm)
 • Peter Herzig (Stockholm)
 • James Skallsjö (Hässelby)
 • Mikael Jansson (Tyresö)

Redaktionen

Redaktionen jobbar med att ge ut föreningens medlemstidning Hembryggaren. 

 • Magnus Johnsson (Ekerö), chefredaktör
 • Gustav Edman (Gnesta), textredaktör
 • Staffan Kolmbäck (Stockholm), formgivare
 • Petter Olsson (Sollentuna), formgivare
 • Lillen Oxbern (Stockholm), textredaktör
 • Lars Sjöstedt (Stockholm), reporter

Webbredaktionen

Lägger upp information och tar hand om det redaktionella på vår webbplats. Mejla oss på webbredaktion(at)shbf.se.

 • Victoria Shulga (Helsingborg)
 • Alekks Hennig (Farsta)
 • Josefine Hådell (Stockholm)

IT-gruppen

IT-gruppen arbetar med teknik, diskussionsforum, Bryggarwiki med mera. Du kan se lite mer info om webben på denna sida. Behöver du hjälp med inloggning eller liknande kan du mejla till: webmaster(snabela)shbf.se.

Utbildningsgruppen

Utbildningsruppen har hand om våra ölbryggarkurser.

 • Martin Björck (Helsingborg), utbildningsansvarig
 • Fredrik Nivert (Göteborg)
 • Johan Häggström (Göteborg)
 • Jonas Carlfjord (Nyköping)
 • Jan Tejbrant, (Bandhagen)
 • Dan Nilsson (Järfälla)
 • Morgan Ingemarsson (Stockholm)
 • Fredrik Wallerfrost (Helsingborg)
 • Patrik Jargenius (Helsingborg)
 • Alexander Félix (Sösdala)
 • Björn Holgersson (Sösdala)
 • Kristian Nilsskog (Umeå)
 • Tomas Pettersson (Umeå)

Evenemangsgruppen

Evenemangsruppen arrangerar våra träffar.

 • Håkan Liljegren (Hägersten), sammankallande
 • Patrik Lekberg (Bandhagen)
 • Klas Welin
 • Timo Berg (Täby kyrkby)
 • Christian Olsson (Bandhagen)
 • Hans Lundberg (Stockholm)

SHBF är en rikstäckande ideell förening som är öppen för alla som är intresserad av ölbryggning.

Vår målsättning är att bevara ett gammalt svenskt kulturarv genom att:

 • Sprida kunskap om traditionell öltillverkning i hemmet.
 • Samla landets hembryggare i en rikstäckande förening.

Vi är en demokratiskt styrd förening. Som medlem har du möjlighet att påverka föreningens arbete.

SHBF:s stadgar

SHBF:s årsmöten

Det här gör vi:

 • Sprider kunskap om småskalig ölbryggning
 • Håller kurser i helmaltsbryggning
 • Ge ut vår medlemstidning Hembryggaren fyra gånger per år
 • Arrangerar SM i hembryggd öl varje år
 • Driver diskussionsforumet Bryggaren där medlemmar och icke medlemmar kan diskutera öl och ölbryggning
 • Driver Bryggarwiki som är en kunskapsbank för ölbryggning där alla kan skriva och läsa
 • Arrangerar Stora hembryggardagen varje år
 • Arrangerar ett antal mindre bryggträffar/tävlingar varje år
 • Utbildar öldomare som bedömer öl vid SHBF:s egna tävlingar och på festivaler som till exempel Stockholm Beer festival
 • Har ett brett kontaktnät med bryggare i hela landet
 • Deltar i andra evenemang och projekt, till exempel Skansens julmarknad och Humleprojektet

Kontaktinformation

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Det finns ofta svar här på webbplatsen. Både i Bryggarforumet och Bryggarwikin kan du få svar på mycket om ölbryggning. 

Föreningens historia

Under hösten 1988 bjöd Lars Holm hem sina kamrater i Svenska Ölfrämjandet till lägenheten i Rågsved söder om Stockholm. Målet var att bjuda på goda hembryggda brittiska öl och introducera intresset för hembryggning i föreningen. Deltagarna hänfördes över kvaliteten och började snabbt planera för egen bryggning. I början bedrevs experiment med ölsatser och färsk humle men i juni 1989 höll Lars en demonstrationsbryggning där helmaltbryggningen introducerades på allvar. Det var 25 liter brittisk bitter ale med fem procent crystal malt och 112 gram Goldings som framställdes. Lars tävlade med brygden i SM en månad senare och vann.

Succén var given och en speciell hembryggarsektion bildades inom Svenska Ölfrämjandet. Den första uppgiften blev att arrangera ett svenskt mästerskap i hembryggning, som hölls i juli 1989. Tävlingen, som samlade 15 deltagande brygder, bidrog till att många fler ville lära sig brygga. Utvecklingen sköt fart och Svenska Hembryggareföreningen antog egna stadgar hösten 1990.

Sedan våren 1994 är Svenska Hembryggareföreningen en egen förening avsedd för alla med intresse för småskalig ölbryggning. Verksamheten har växt och numera deltar mer än 500 öl i domartävlingen i SM och drygt 100 i folkets val. Den lilla skaran entusiaster som tävlade första gången har alltså vuxit till sig rejält och i nuläget har föreningen över 2000 medlemmar.

Under åren har SM arrangerats varje år, hundratals bryggkurser har hållits. Föreningen har medverkat i en rad sammanhang på museer och festivaler. Tidningen Hembryggaren har utvecklats och förbättras hela tiden. Verksamheten frodas och budskapet om hembryggningens förtjänster står otroligt högt i kurs i de flesta sammanhang. Det är helt enkelt väldigt spännande med hembryggning av öl.

Ett bra sätt att snabbt lära sig i ölbryggningens grunder är att gå SHBFs bryggkurs. Här får du en teoretisk och praktisk genomgång av råvaror, utrustning och bryggprocess för att kunna brygga ditt eget öl.

Grundkurs i helmaltsbryggning

Kursen behandlar grunderna i helmaltsbryggning och innehåller en rad moment, av såväl teoretisk som praktisk natur. Deltagarna får själva chansen att bekanta sig med både beräkningar och handgrepp under framställningen av en god öl. Under kursen bryggs gemensamt en öl.

Kursen är avsedd för dig som vill lära dig brygga öl hemma eller för dig som bara är nyfiken på hur öl blir till. Har du redan provat ölsatser kan du lära dig att förbättra dina ölsatser.

Kurserna brukar hållas på helger från klockan 10.00 till cirka 16-18.00.

För närmare information om platser och tider kontakta respektive kursledare.

Efter 2-6 veckor brukar kursdeltagarna samlas för att tappa ölet på flaska och kanske avnjuta resultatet och utbyta erfarenheter från den första egna bryggningen. I samband med detta finns det förstås möjlighet att ställa kompletterande frågor till kursledaren.

Bryggkursen tar bland annat fasta på nedanstående moment.

 • Hembryggningens historia
 • Extraktgivande råvaror - Malt, råfrukt, socker
 • Mäskning
 • Lakning
 • Extraktutbyte
 • Humle
 • Vörtkokning
 • Beräkning av bitterhet - BU
 • Kylning
 • Jäst och jäsning
 • Utrustning och litteratur

Pris

400 kronor för medlemmar i SHBF*
600 kronor för icke medlemmar (d.v.s. kurspris inkl. ett års medlemskap i SHBF*)

Fördjupningskurs i helmaltsbryggning (Stockholm)

Vi tittar på typdeffarna på olika sorters öl och vad vi kan få för information av dessa inför planeringen av vårt öl.

Ser på vad olika jäst, humle och malt har för egenskaper.

Olika sorters bryggtekniker.

Vi gör receptkomposition.

Då kursen delas upp i smågrupper som brygger var sin öl blir kostnaden för denna kurs

600 kr för medlemmar

800 kr för icke medlemmar ( men det ingår ett års medlemskap i SHBF)

 

Anmälan

Kontakta alltid den lokala kursledaren med namn och kontaktuppgifter, helst via e-post, för att säkerställa att det finns platser kvar på kursen.

Anmälan sker sedan genom att betala in kursavgiften till föreningens PlusGirokonto 709 61-8. Betalningsmottagare är Svenska Hembryggareföreningen.

Ange namn, kursort, kursdatum och om möjligt adress, e-postadress och telefonnummer på inbetalningen. Beroende på bank kan antalet tillåtna tecken vid PlusGiroinbetalning variera. Kontakta kursledaren ifall kompletterande information behövs.

Först till kvarn-principen för platser gäller och betalningen bör vara SHBF tillhanda minst en vecka innan bryggkursen för att inte riskera att den blir inställd p.g.a. för få deltagare.

Endast inbetalda kursavgifter gäller som bokning av kursplats. Vi kan tyvärr inte ta emot enbart muntliga eller skriftliga anmälningar.

Om bryggkursen inte skulle bli av kommer kurs- och eventuell medlemsavgift att återbetalas ifall så önskas.

*SHBFs kurser i helmaltsbryggning är medlemskurser. Kontaktuppgifter till medlemmar som går bryggkurs kommer att sparas i upp till ett år från kursdatum för kommunikation kring kurser. Kontaktuppgifter sprids ej till tredje part. Kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för mer information kring hantering av kontaktuppgifter i samband med SHBFs kurser. Åldersgräns för SHBFs kurser i helmaltsbryggning är 20 år.

Bryggkurs som present

Vi har tyvärr inga presentkort för bryggkurser men det går att göra föranmälan till kurser som present. Kontakta den lokala kursledaren för mer information.


Aktuella orter och datum för SHBFs bryggkurser

Göteborg

Kursledare: Fredrik Nivert
Kontakt: 031-20 30 58, eller e-post: fredrik(snabela)nivert.se

 
Nyköping

Kursledare: Jonas Carlfjord
Kontakt: 070-3215923, eller e-post jonasisnot(snabela)home.se

Helsingborg

Grundkurs - Lördag 29/9 kl. 10-16 (1 plats kvar)
Fortsättningskurs - Lördag 27/10 kl 10-16 INSTÄLLD
Grundkurs - Lördag 24/11 kl 10-16 (3 platser kvar)

Kursledare: Martin Björck, Fredrik Wallerfrost, och Patrik Jargenius
Kontakt: martin.bjorck(snabela)gmail.com eller 0708-726917

OBS!
Endast ett kurstillfälle per person.

Lund och Sösdala (Hässleholm)

Inga kurser planerade för tillfället

Kursledare: Björn Holgersson, Alexander Félix 

Kontakt: Björn Holgersson 0761-94 98 53, homebrewershideout(snabela)gmail.com

Stockholm (1)

Förjupningskurs

I vinter eller början på våren planeras en fördjupningskurs då vi lär oss mer om Belgiska öl. Har du bryggt flera gånger och vill lära dig mer så är denna kurs för dig.

Det är en 2.5 dagars kurs  med teori en veckokväll och sedan bryggning i mindre grupper då jag fått det material som behövs (ca 7-12 dar) och sen en återträff  (när ölen är färdigjästa) där vi provar de olika gruppernas öl och tappar upp nån liter av varje. 

Kursledare: Jan Tejbrant, jan.tejbrant(snabel-a)gmail.com

Stockholm (2)

- Söndag 18 november 10:00-18:00 (Kursöl: Dark Mild)  Inställd
- Lördag 8 december 10:00-18:00 (Kursöl: Frankisk lager)
 
Kursledare: Dan Nilsson
Kontakt 070-56 56 746, eller e-post dan.j.nilsson(snabela)gmail.com
 

Stockholm (3)

Fullbokad - Lördag 17 november, kl. 10.00 - 16.00. (Kursöl: Pilsner/Norsk Ale)

bruggarn.blogspot.se

Om du är intresserad av någon av ovanstående kurser vänligen kontakta kursledaren:
Morgan Ingemarsson, morgan.ingemarsson(snabel-a)gmail.com

OBS! Betalning sker med Swish så att snabb bekräftelse kan ges till deltagarna. Har du redan betalat in till SHBF sen tidigare går det också bra men då behöver du påtala detta. Mejla mig för telefonnummer att Swisha till.

 

Umeå

Träff 1 Söndag 28/10, kl. 9.00-17.00.  (Kursöl: Kölsch)

Grundkurs: tre träffar (drivs som studiecirkel via Studiefrämjandet), 12 platser.

Träff två och tre kl. 18.00 onsdag den 7/11 och onsdag 21/11.

Kursledare: Kristian Nilsskog & Tomas Pettersson.
Kontakt: kristian.nilsskog(snabela)gmail.com

 

Länkar till fler Bryggkurser

För de orter där SHBF inte håller egna bryggkurser har vi samlat föreningar som också tillhandahåller bryggkurser i egen regi.

Linköping

via Linköpings Hembryggareförening

http://www.lhbf.net

Uppsala

via Uppsala Hembryggareförening

http://www.uhbf.se

Historik

SHBFs bryggkurser har hållits hundratals gånger sedan 1988, då Lars Holm ledde en demonstrationsbryggning i föreningens dåvarande lokaler på Söder i Stockholm. Sedan dess har upplägget förändrats en hel del, både innehållsmässigt och pedagogiskt. Det handlar fortfarande om att lära ut hur ett helmaltsöl med ypperlig kvalitet framställs med enkla medel. Bryggkursen kan vara en trevlig present till ölintresserade vänner som får chansen att lära känna ölet och dess bryggning lite närmare. Vi har under åren även haft restaurang- och bryggbutikspersonal på våra bryggkurser.

Huvudsponsor SM-2018
Övriga sponsorer SM-2018